יולדת תבעה את בית החולים – והמדינה שלחה חוקרים פרטיים