הרצאות

נוכח מומחיותו הייחודית ד"ר עדי ניב-יגודה הינו מרצה מבוקש בתחום של רפואה, משפט ואתיקה. ההרצאות מתאימות גם לקהל מקצועי וגם לציבור הרחב (הרצאות העשרה וידע)

הרצאות לדוגמה

מפגש רפואי בעידן דיגיטלי

מאז הפך האינטרנט נגיש לכל, שינה המפגש הרפואי את פניו – לטוב ולרע. אם בעבר נהג המטופל לפנות בשאלות לרופאיו ולקבל את עצתם, בדרך כלל ללא עוררין, כיום המצב הוא שונה. יותר ויותר מטופלים מגיעים לרופא כשבידיהם גוף ידע מסוים, זאת לאחר שפנו ל – 'ד"ר GOOGLE', שם במרחב הווירטואלי הם בדקו, חקרו, אבחנו והחליטו. גוף ידע שלעיתים קרובות מהימנותו, איכותו, שייכותו והתאמתו לנסיבות המקרה של המטופל, מוטלות בספק. גוף ידע שבמקרה הטוב מסייע למטופל להבין את הסיטואציה הרפואית, אך במקרים אחרים עלול להטות את הטיפול, ואף להשפיע בצורה שלילית על הליך קבלת ההחלטות של המטופל. בנוסף, לא אחת הסביבה האינטרנטית בה המידע מצוי בשפע, יוצרת אצל המטופל תחושה מדומה שפרוסות בפניו שלל אפשרויות טיפוליות. אפשרויות אשר חלקן מעשיות, חלקן תיאורטיות בלבד. תחושה שבלא מעט מקרים עשויה להסתיים באכזבה; תסכול; חוסר אמון ברופא המטפל או במערכת הרפואית. תחושה שלעיתים אף מתורגמת לתביעה משפטית ברשלנות רפואית.
במסגרת הרצאה זו נתחקה אחר השינויים שעברה מערכת הבריאות בעקבות חוק זכויות החולה, תוך התייחסות לנושאים הבאים: יחסי מטפל-מטופל בעידן המודרני; עקרון האוטונומיה של הפרט; דוקטרינת הסכמה מדעת; היקף חובת גילוי מידע רפואי; רפואה מתגוננת ועוד.

מאחורי הקלעים של מערכת הבריאות הישראלית

כבר שנים רבות שמערכת הבריאות הישראלית מתמודדת עם אתגרים רבים, חיצוניים ופנימיים. אתגרים תקציביים, מקצועיים, משפטיים ואתיים. אתגרים אשר משפיעים על תכנון וניהול שירותי הבריאות בישראל, וכפועל יוצא גם על אספקתם לציבור.
הרצאה זו מבקשת לחשוף את הקהל אל מאחורי הקלעים של מערכת הבריאות הישראלית, תוך הענקת ידע והבנה אִינְטֶרְדִּיסְצִיפְּלִינָרִית ביחס למטרותיה ותפקידיה של מערכת הבריאות הישראלית, על כלל מרכיביה ושחקניה השונים (קופות חולים, בתי חולים, עמותות וארגוני בריאות, איגודים מקצועיים, חברות ביטוח וצרכני שירותי בריאות). במסגרת ההרצאה נבחן מהם הערכים, התמריצים והאינטרסים שמניעים את מערכת הבריאות, וכיצד הם משפיעים על עיצוב אופייה.

 

סוגיות ודילמות בסוף החיים

לא אחת מצבי חולי בסוף החיים מציבים את הצוות הרפואי בפני דילמות רפואיות, אתיות ומשפטיות סבוכות וייחודיות. דילמות אשר הופכות מורכבות במיוחד ככל שהטיפול הרפואי מתרכז בנקודת האיזון שבין "קדושת החיים" ל- "אורח החיים".

במסגרת הרצאה זו נבקש להתחקות מנקודת מבט רפואית-משפטית אחר התפתחויות שחלו בשנים האחרונות בכל הנוגע לטיפול בסוף החיים (הימנעות מטיפולים מצילי חיים או מאריכי חיים; טיפול פליאטיבי; הזנה בסוף החיים; טיפול פסיכו-סוציאלי ועוד).

 

זכויות חולים במערכת הבריאות

"מאבק שלא נגמר", "מלחמת התשה" ו – "תסכול" – אילו הן מקצת התחושות שחווים מטופלים רבים בהתמודדות למול מימוש זכויותיהם במערכת הבריאות. מציאות עגומה שמלמדת כי עצם העובדה שתרופה מסוימת הצליחה להיכנס לסל הבריאות, זה ממש לא מבטיח שאכן תקבלו אותה במימון ציבורי, או בכלל. גם אם ישנה הצדקה רפואית לקבל את הטיפול התרופתי המסוים, ואפילו אם הרופא של הקופה המליץ. זו המציאות בעבור מטופלים רבים אשר נאלצים להיאבק מול מערכת הבריאות במטרה לקבל טיפול תרופתי או שירות רפואי חיוני.

במסגרת הרצאה זו נתחקה אחר המסגרות הביטוחיות והמשפטיות במערכת הבריאות, זכאויות של חולים ב – 'מחלה קשה' בקופות החולים, ועדות חריגים ועוד.

 

רפואה ציבורית לצד רפואה פרטית

לרפואה הפרטית יש תפקיד חשוב במערכת הבריאות הישראלית. רפואה פרטית שמתקיימת לצד הרפואה הציבורית, ואף מאתגרת אותה. יתר על כן, אין חולק כי בידי ציבור המטופלים בישראל צריכה להיוותר אפשרות הבחירה בין רפואה ציבורית, לרפואה פרטית. יחד עם זאת, בשנים האחרונות את הפעילות הפרטית מאפיינת מגמה מסוכנת של פגיעה במוסדות הרפואה הציבורית, כמו גם עליה בהוצאה הפרטית לבריאות. יותר ויותר מטופלים פונים או מוסטים לזרועות הרפואה הפרטית באמצעות פעולות שיווקיות ויחסי ציבור. פעולות שיווקית המבוססות בעיקר על מוטיבים כגון: 'אפקט הפחד' ו -'שנאת סיכון'. פעולות שבשם אינטרסים כלכליים בסופו פוגעות בציבור הרופאים והמטופלים כאחד.

במסגרת הרצאה זו נבקש לבחון את התהליכים שהתרחשו בשנים האחרונות במערכת הבריאות הישראלית; שוק ביטוחי הבריאות בישראל, התפתחות שוק הביטוחים המשלימים, תפקידם ותכולתם; הדינאמיקה שבין מערכת הבריאות הציבורית לפרטית; השפעות השחיקה התקציבית מערכת הבריאות; גבולות המותר והאסור בפרסום ושיווק שירותי בריאות ועוד.