תביעה: "מכבי" מסרבת לתת לחולי כבד תרופות שנמצאות בסל