קופות החולים מסיטות פעילות ב-600 מיליון שקל מהרפואה הציבורית לפרטית